КОИ СМЕ НИЕ
   

Добре дошли в Агенцията за сигурност и охрана Сириус.
С нашите услуги вие чувствате Вашето имущество защитено!

Агенцията се стреми да осигури на клиентите си широк спектър от охранителни продукти с високо качество и на разумна цена. В Ръководството на фирмата са привлечени хора с дългогодишен опит в охранителната дейност, както и бивши служители на МВР и МО. Фирмата разполага с добре обучени и професионално подготвени кадри, с високо чувство на отговорност към поставените за изпълнение задачи по охраната на лица и обекти. Целта на АСО "Сириус" ЕООД е да осигури ниво на охранителна услуга, надминаващо очакванията на клиента.

АСО "Сириус" ЕООД разполага с модерна методика за комплексна охранителна дейност, съобразена със съвременните концепции за сигурност.

Фирмата притежава богат опит в областта на изграждането на технически системи за охрана, част от които са собствена специална разработка за тотален периметров и вътрешен контрол и позволяват пълен мониторинг на охраняемите обекти. Специалистите от техническия отдел на фирмата притежават необходимата квалификация и потенциал за извършване на монтаж и поддръжка на всички познати технически охранителни системи за Сигнално - Охранителна и Пожаро - Известителна дейност, а също така и средства за вътрешно-ведомствен контрол и фирмена сигурност, с цел пресичане на вредителства или престъпни посегателства.

АСО "Сириус" ЕООД има възможности и предоставя на клиентите и партньорите си широк спектър от охранителни услуги, свързани с обезпечаване на сигурност и безопасност при лични и делови пътувания на територията на страната.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

 
АСО "Сириус" ЕООД развива мрежа от представителства на територията на Република България и разполага с изградени такива в следните градове: София - град, Пазарджик, Септември, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Бургас, Враца, Видин, Монтана, Бойчиновци, Бяла Слатина, Мездра, Плевен, Свищов, Велико Търново, Русе, Шумен, Тервел, Провадия, Добрич, Варна, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, Смолян, Златоград, Ямбол, Монтана, Силистра, Своге, Ловеч, Луковит, Севлиево, както и притежава необходимия потенциал за изграждане на структури и в други градове съобразно необходимостта и интересите на клиентите си.
 
АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА